Fudbal

Završen seminar u Baru za sudije sa Razvojne liste FSCG

izvor; Arena Pobjeda | 25:02:2018 | 15:17:59


Dobra fizička sprema arbitara

Prethodnih par dana Sudijska komisija provjeravala je fizičku pripremljenost i teorijsko znanje iz Pravila fudbalske igre. Samo dvojica arbitara sa B liste nijesu zadovoljili norme na fitnes testu, dok su ostali značajno unaprijedili nivo fizičke spreme u odnosu na prethodna testiranja.

Na testovima iz poznavanja Pravila fudbalske igre svi su pokazali zavidno znanje.

Ovo je bio drugi seminar za crnogorske fudbalske sudije,nakon onog koji je održan od 12. do 15. februara za arbitre sa Jedinstvene liste za suđenje Fudbalskog saveza Crne Gore.

-Generalno, zadovoljni smo napretkom, prvenstveno kada je upitanju prva grupa sudija i prva grupa pomoćnika - saopšteno je iz Sudijske komisije FSCG