Fudbal

Bišević napustio Ankaran

izvor; CG-fudbal | 23:06:2018 | 23:36:07


Crnogorski internacionalac Ramazan Bišević slobodan je u izboru novog kluba.

On nije nastavio saradnju sa slovenačkom ekipom Ankaran.

Naime, ovaj tim nije dobio licencu za narednu sezonu, tako da je nekadašnji član Mornara, Budućnosti i Ibra odlučio da potraži novu destinaciju…

Bišević, inače rođeni Baranin je za tim Ankarana odigrao desetak mečeva.

Ra­ma­zan Bi­še­vić je bio član barskog Mornara u prvoligaškoj sezoni 2014 / 2015 kada je u zimskom prelaznom roku stigao u Bar. Svoj ta­le­nat je po­ka­zao i dok je kao dje­čak za­i­grao za pod­go­rič­ku Bu­duć­nost, bio je i re­pre­zen­ta­ti­vac Cr­ne Go­re u mla­đim se­lek­ci­ja­ma, ali se opro­bao i u klu­bo­vi­ma iz okru­že­nja u Sr­bi­ji, Ma­ke­do­ni­ji i BiH.