Fudbal

Kadeti FK Mornar poraženi u Bijelom Polju

| 23:03:2016 | 17:12:29

Je­din­stvo – Mor­nar 2:0 (1:0)

Bijelo Polje, grad­ski sta­di­on, gle­da­la­ca oko 50.
Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne).
Stri­jel­ci: Kri­je­što­rac u 34. i Hot u 74 mi­nu­tu.
Žu­ti kar­to­ni: Ko­lić, Ćo­ro­vić (Je­din­stvo), Stoj­ko­vić, Mi­lo­še­vić (Mor­nar).
Cr­ve­ni kar­to­ni: Ra­ko­njac (Je­din­stvo), Osma­no­vić (Mor­nar).

Jedinstvo : Me­ho­vić, Šće­kić, Bu­ga­rin, Ra­ko­njac, Ćo­ro­vić (Cvi­jo­vić), Kri­je­što­rac (Gr­bo­vić), M. Ko­va­če­vić, Hot, V. Ko­va­če­vić (Ća­to­vić), Ko­lić (Bra­jić), Še­bek (Šu­to­vić).

Mornar : Da­mja­no­vić, Osma­no­vić, Goj­nić, Pa­jo­vić (No­va­ko­vić), Mar­ko­vić, Smo­lo­vić, Stoj­ko­vić (N. Mi­lo­še­vić), Le­ko­vić (Ba­lić), Di­va­no­vić (Ti­ganj), P. Mi­lo­še­vić, Mi­jo­vić.

Kadeti Mornara poraženi su u gostima u okviru 22. kola od Jedinstva. Barani su upisali 11-ti poraz u šampionatu.

Re­zul­ta­ti 22. ko­la : Jedinstvo – Mornar 2:0, Rad­nič­ki – Bu­duć­nost 0:8, Je­ze­ro – Pe­tro­vac 3:2, Iga­lo – Gr­balj 0:0, Br­sko­vo – Bo­kelj 1:3, Su­tje­ska – Ze­ta 1:0, Iskra – Mla­dost 0:1, De­čić – Ru­dar 3:1, Gra­fi­čar – Lov­ćen 1:4.

Ta­be­la

1. Ze­ta             22 19 0 3 88:16 57
2. Su­tje­ska       22 18 3 1 78:9   57
3. Bu­duć­nost   22 19 0 3 73:18 57
4. Mla­dost       22 18 2 2 75:15 56
5. Je­din­stvo     22 11 5 6 54:33 38
6. Gr­balj          22 10 4 8 42:34 34
7. Rad­nič­ki      22 10 4 8 35:38 34
8. Mor­nar       22 9 2 11 37:37 29
9. Pe­tro­vac      22 9 1 12 43:40 28
10. Lov­ćen      22 8 4 10 33:33 28
11. Ru­dar        22 7 5 10 33:34 26
12. Iga­lo          22 6 4 12 22:51 22
13. Je­ze­ro        22 5 6 11 27:67 21
14. Iskra          22 5 5 12 19:37 20
15. Gra­fi­čar     22 6 1 15 23:78 19
16. De­čić         22 5 0 17 25:73 15
17. Bo­kelj        22 4 2 16 23:59 14
18. Br­sko­vo     22 3 2 17 23:65 11

U na­red­nom ko­lu sa­sta­ju se : Mornar – Igalo, De­čić – Rad­nič­ki, Ru­dar – Br­sko­vo, Bo­kelj – Je­din­stvo, Gr­balj – Gra­fi­čar, Lov­ćen – Je­ze­ro, Pe­tro­vac – Iskra, Mla­dost – Su­tje­ska, Ze­ta – Bu­duć­nost.