Fudbal

Kadeti FK Mornar sezonu završili trijumfom u gostima

by Dan.co.me | 01:06:2016 | 20:32:15


Rad­nič­ki – Mor­nar 1:2 (0:0)

Po­moć­ni te­ren. Gle­da­la­ca: 50. Su­di­ja: Mla­den Kne­že­vić (Be­ra­ne). Stri­jel­ci: S. Še­ku­la­rac u 63 za Rad­nič­ki, a Pa­jo­vić u 45. i Da­vi­do­vić u 75. mi­nu­tu za Mor­nar. Žu­ti kar­to­ni: Pe­šić, Ako­vić (Rad­nič­ki). Cr­ve­ni kar­ton: Mar­se­nić (Rad­nič­ki), Stoj­ko­vić (Mor­nar) u 54. mi­nu­tu.

Rad­nič­ki: Ču­kić, F. Še­ku­la­rac, Pe­šić, Ne­dić, V. Še­ku­la­rac, Adžić, Bar­jak­ta­ro­vić, Ra­ko­vić, Mar­se­nić, Drob­njak, Ago­vić.

Mor­nar: Da­mja­no­vić, Ste­še­vić (No­va­ko­vić), Mar­ko­vić, Stoj­ko­vić, Le­ko­vić, Ba­lić, Pa­jo­vić, Ki­ko­vić (Jo­va­no­vić), Ti­ganj (Jo­va­no­vić), Da­vi­do­vić, Smo­lo­vić.

Ka­de­ti barskog Mor­na­ra u od­lič­noj igri uspje­li su da sa­vla­da­ju Rad­nič­ki sa 2:1.
 
Re­zul­ta­ti 34. ko­la : Rad­nič­ki – Mor­nar 1:2, Mla­dost – Br­sko­vo 5:1, Ze­ta – Je­din­stvo 3:2, Bu­duć­nost – Iga­lo 2:2, Su­tje­ska – Gra­fi­čar 3:0, Iskra – Je­ze­ro 0:3, Gr­balj – Bo­kelj, 1:0 Lov­ćen – Ru­dar 3:0, Pe­tro­vac –De­čić 4:1.

Konačna ta­be­la

1. Su­tje­ska             34 30 3 1 119:12 93
2. Bu­duć­nost          34 29 1 4 102:24 88
3. Ze­ta                    34 28 2 4 122:28 86
4. Mla­dost              34 25 3 6 104:28 78
5. Je­din­stvo           34 19 5 10 97:49 62
6. Gr­balj                 34 17 5 12 62:47 56
7. Pe­tro­vac            34 15 3 16 64:66 48
8. Lov­ćen               34 13 5 16 51:52 44
9. Ru­dar                 34 12 7 15 50:59 43
10. Mor­nar            34 13 3 18 59:63 42
11. Iga­lo                 34 10 9 15 41:67 39
12. Rad­nič­ki          34 10 5 19 39:78 35
13. Je­ze­ro             34 9 7 18 47:97 34
14. De­čić               34 9 2 23 41:105 29
15. Gra­fi­čar           34 8 3 23 33:106 27
16. Bo­kelj              34 8 2 24 35:87 26
17. Iskra                34 5 9 20 23:66 24
18. Br­sko­vo           34 7 2 25 37:91 23