Fudbal

FK Mornar počeo pripreme za narednu sezonu

by Ilija Kovačević | 07:07:2016 | 10:14:26


U pravom sportskom ambijentu, prvi tim FK Mornar počeo je sinoć pripreme za narednu sezonu u kojoj će se takmičiti u Drugoj ligi.

Šef struke barskog drugoligaša Ivan Brnović obavio je prozivku za pripreme koje će trajati do 14 avgusta, kada i kreće šampionat Druge lige.

Treneru Brnoviću u radu će pomagati asistenti Predrag Pedja Jovetić i Skender Kendi Bišević, dok će kao što je i ranije bilo poznato sa golmanima raditi Zoran Koko Perović.Na prvoj prozivci bilo je 27 fudbalera.

Prvom okupljanju prisustvovala je kompletna uprava kluba, na čelu sa predsjednik Upravnog odbora Draganom Nikezićem i članovima ; Perom Nikezićem, Branislavom Nenezićem, Rajkom Šćekićem i Draganom Stojanovićem.U uvodnoj riječi Dragan Nikezić je predstavio novog šefa struke i poželio srećan rad fudbalerima ...

-Pred nama je period tačno odeđen za pripreme. Znate da naredna sezona donosi dosta novina u takmičarskom smislu na svim nivoima. Čak tri kluba ispadaju iz prve i druge lige. Ali na nama je da gledamo samo i isključivo sebe i svoj rad što bolje organizujemo, kazao je Nikezić i dodao ;

Cilj je da kroz afir­ma­ci­ju što ve­ćeg bro­ja mla­dih igra­ča ostva­ri­mo re­zul­tat ko­ji će klub za­dr­ža­ti na sta­bil­nim po­zi­ci­ja­ma u dru­go­li­ga­škoj kon­ku­ren­ci­ji. Na­ša oba­ve­za je da sva­ko u svom di­je­lu po­sla pru­ži mak­si­mum - re­kao je Ni­ke­zić.

Nećete biti opterećeni rezultatom, ali nećemo ni bježati od šanse ako se ukaže za plasman u elitu. Ali zato ćete imati obavezu da maksmimalno kvalitetno i naporno radite, u jednoj normanlnoj atmosferi. Piključili smo prvom timu igrače iz omladinske i kadetsake selekecije, a i tu je cilj afirmacija mladih igrača.

Na kraju da Vam poželim puna pluća snage, da raširimo na pravi način jedra mornara i samo će teren biti mjerilo kvaliteta i rezultata.


Srećno momci, da dignemo glavu gore i da gledamo samo tabelu, a iz takvog dobrog i kvalitetnog rada nadam se da smo mi kandidati za vrh tabele, ako ne i za prvo mjesto, kazao je predjesnik UO FK Mornar Dragan Nikezić.

Novi šef struke barskog drugoligaša Ivan Brnović je istakao da mu je pravo zadovoljstvo što je u klubu velike i svijetle tradicije, što je dobio poziv da vodi takav klub.


-Sa svojim timom saradnika daću primjer za dobar i kvalitetan rad, a tako nešto očekujem i od vas. Svi ćete dobiti ne jednu ili dvije šanse, već više prilika kako bi smo iskristalisali najbolji tim. Nadam se zdravoj i fer konkureniciji, a iz toga, siguran sam da će doći i rezultati i dobre igre.

Volim suvi profesionalizam, prije svega stručni štab će biti primjer za tako nešto, a onda očekujem profesonalan odnos i od vas, odnosno da poštujete ličnosti i struku kao i radnu disciplinu. Zato ste vi danas i tu jer smo prvo birali prije svega kvalitetne ljude, a potom sportiste.

Mor­nar će igra­ti sa do­sta iz­mi­je­nje­nim sa­sta­vom, sa do­sta mla­dih i per­spek­tiv­nih igra­ča, ko­ji će po­ku­ša­ti da se u pri­prem­nom pe­ri­o­du na­met­nu. Po­red tre­nin­ga i uvje­žba­va­nja tak­tič­kih si­tu­a­ci­ja, eki­pa će od­i­gra­ti ne­ko­li­ko kon­trol­nih utak­mi­ca.

Čovjek sam koji ne voli ništa da obećava, ali moram reći da se zna gdje je Mornaru mjesto u crnogorskom fudbalu. U nadi da ćete dati doprinos prije svega u ljudskom smislu, a onda i u sportskom, želim vam uspjeh u radu, a i prije svega dobro zadravlje jer je ono najvažnije za jednog sportistu, kazao je šef struke Barana, Ivan Brnović.