Fudbal

Prvoligaš na “generalci” bolji od Mornara

| 01:08:2016 | 09:20:38


Budućnost - Mornar 3:0 (0:0)

Sta­di­on: pod Go­ri­com. Gle­da­la­ca: oko 200. Stri­jel­ci: Jan­ke­tić u 47. i  Ca­maj u 72 i 90. mi­nu­tu. 

Budućnost : Mar­če­lja, Ras­po­po­vić, Vuk­če­vić, Mi­tro­vić, Radunović, Mir­ko­vić, Ra­ič­ko­vić, Vu­šu­ro­vić, Pe­ja­ko­vić, Vu­jo­vić, Đalo­vić.
Još su igrali : Vuk­sa­no­vić, Jan­ke­tić, Ca­maj, Ra­i­če­vić, Se­ratlić, Mar­ko­vić, Kum­bu­ro­vić, Glo­ba­re­vić, Đur­ko­vić. 

Mornar : N. Po­po­vić, Šće­kić, Jo­va­no­vić, Bu­ba­nja, Traj­ko­vik, Vlaho­vić, Čo­la­ko­vić, Bre­ža­nin, Ma­raš, Le­ko­vić, Bu­ško­vić.
Još su igrali : Vu­le­zić, Du­ra­ko­vić, Ko­pi­to­vić, Ma­so­ni­čić, B. Po­po­vić,  Ra­do­njić, Ma­li­šić. 

Uspješnu “generalku”, pred početak šampionata u Telekom prvoj ligi ko­ji po­či­nje narednog vikenda, fudbaleri Bu­dućnosti su imali za vikend pro­tiv dru­go­li­ga­ša Mor­na­ra.

Poslije miroljubivih 45 minuta odluka je “pala” u nastavku.

Podgorički pla­vi su se u na­stav­ku ras­pu­ca­li i sla­vi­li ubje­dljiv tri­jumf golovima ; Jan­ke­tića u 47’ i dvostrukog strijelca na meču Ca­maja u 72’ i 90’ mi­nu­tu, prenijeli su podgorički mediji.