Fudbal

FSO Bar kandidovao Vaska Miloševića za predsj. FSCG

| 20:06:2017 | 08:37:47


Za predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore na mandatni period od 2017-2021.godine Fudbalski savez Opštine Bar predložio je prof. Vasilija – Vaska Miloševića, profesora fizičke kulture i višeg fudbalskog trenera iz Bara.

Predloženi kandidat Vasilije – Vasko Milošević je poznati, priznati,  afirmisani i zaslužni fudbalski radnik Bara, Južne fudbalske regije i Crne Gore.

Vasilije – Vasko Milošević, u fudbalskom sportu Bara, Južne fudbalske regije i Fudbalskog saveza Crne Gore, kao fudbaler, fudbalski stručnjak, fudbalski funkcioner i dokazani organizator svih oblika aktivnosti u fudbalskom sportu Bara, Južne fudbalske regije i Fudbalskog saveza Crne Gore, aktivan je neprekidno preko 40 godine.

Predloženi kandidat Vasilije – Vasko Milošević, trenutno obavlja više funkcija u fudbalskom sportu Bara, Južne fudbalske regije i asocijaciji profesora fizičke kulture Opštine Bar. Izdvajamo njegove tri najznačajne i odgovorne funkcije: predsjednik Fudbalskog saveza Opštine Bar, predsjednik Fudbalskog kluba „Hajduk“ iz Bara i predsjednik Društva pedagoga fizičke kulture Opštine Bar.

Duboko smo ubijeđeni, a taj sud dijelimo i sa svim fudbalskim radnicima Bara, Južne fudbalske regije i Crne Gore, da će Vasilije – Vasko Milošević, svoje ogromno iskustvo i znanje iz fudbalskog sporta i svoje organizartorske sposobnosti, na najbolji mogući način i na zadovoljstvo svih njegovih kolega, sportista, prijatelja fudbalskog sporta i građana Crne Gore, prenijeti i ugraditi u Fudbalski savez Crne Gore i sport Crne Gore uopšte i da će u mandatnom periodu od 2017. do 2021.godine izdići nivo kvaliteta organizovanosti fudbalskog sporta Crne Gore na najviši mogući nivo.

Nesebičnim angažovanjem Vasilija – Vaska Miloševića na funkciji predsjednika Fudbalskog saveza Crne Gore, u mnogome će se doprinijeti daljem razvoju fudbalskog sporta Crne Gore i sporta Crne Gore uopšte.

S poštovanjem i željom za uspješan rad u budućem periodu,

Sekretar Fudbalskog saveza Opštine Bar,
mr Miodrag Banović, prof.