Fudbal

Aktuelni trenutak FK „Hajduk“ - Bar

| 14:11:2017 | 08:27:12

Fudbalski klub „Hajduk“ – Bar, osnovan je 2009.godine, u interesu djece i omladine Bara, afirmaciji zdravih stilova života i daljeg razvoja fudbalskog sporta u Baru. Inicijator i suosnivač FK “Hajduk” bio je Vasilije Vasko Milošević, prof. fizičke kulture i viši fudbalski trener, jedna od živih legendi fudbaslkog sporta u Baru, aktivan u fudbalskom sportu Bara i Crne Gore u kontinuitetu preko 40 godina.

Dokumentaciju za osnivanje i registraciju Kluba, kao i kod velikog broja drugih sportskih i NVO organizacija obavio je mr Miodrag Banović u Fondaciji “INFO sport CG” – Bar.

Tim povodom barski klub se obratio Saopštenjem koje u cjelosti prenosimo ...


Svojevremeno je osnovao FK „Bar“ sa istim motivima. U procesu privatizacije, sa uvjerenjem da će tako biti bolje, ustupio je FK „Bar“ privrednicima. Međutim, ubrzo se ispostavilo da je to bila greška i FK „Bar“ se ugasio. Da takva sudbina ne bi zadesila i FK „Hajduk“, privrednici, donatori, sponzori, institucije Opštine Bar i Crne Gore i prijatelji Kluba su uvjek dobro došli i od velike pomoći, ali ne bez stručnih ljudi, bez kojih se ne može u sportskoj organizaciji.
 
Kada se svi angažujemo, sve se može, ali ipak bez novca je nemoguće funkcionisati. Upravo je u tome i najveći problem FK „Hajduk“ – Bar.

 
Kroz klub je prošlo više stotina fudbalera, a u aktuelnoj takmičarskoj sezoni 2017/2018, u Klubu je aktivno oko 200 fudbalera. Pored škole fudbala, u ligama JFR Crne Gore, takmiče se 4 selekcije fudbalera FK „Hajduk“: seniori, kadeti, pioniri i petlići. Pored ligaških takmičenja, fudbaleri FK „Hajduk“ takmiče se i u Kupu Crne Gore i Kupu „Nikša Bućin“.
 
Da bi se servisirale potrebe kluba u tekućoj takmičarskoj sezoni 2017/2018. godine, pored sportskih objekata Sportsko-rekreativnog centra Bar, koji se koriste bez nadoknade, potrebno je obezbijediti minimum 20.000 € za finansiranje pet prioritetnih pozicija:
 
1.   troškovi nabavke sportske opreme,
2.   troškovi stručnog rada,
3.   troškovi organizacija takmičenja u Baru,
4.   troškovi putovanja na gostujućim utakmicama,
5.   troškovi sistematskih ljekarskih pregleda i zdravstvena prevencija.
 

U ovoj godini klubu je odobreno od Ministarstva sporta, po osnovu Konkursa, 1.500 €, a od Opštine Bar, takođe po osnovu konkursa, 1.247,28 €, ukupno 2.747,28 €. Kako obezbijediti iznos do 20.000 €, postravlja se pitanje svim strukturama FK „Hajduk“, a pogotovo najodgovornijem, predsjedniku kluba profesoru Vasilju – Vasku Miloševiću.
 

Da bi se realizovale programske aktivnosti u složenoj organizaciji FK „Hajduk“, pored aktivnih sportista, u klubu je angažovan veliki broj sportskih radnika:
 
Treneri: Tomica Milanović, Milovan Perišić, Branko Jelić, Radomir – Rašo Dević, Milisav Karadžić, Robert Barabaš, Željko Kaluđerović i Željko Mrvaljević.

 
Sportski radnici: direktor - Radovan Leković, sportski direktor - Sveto Čović, komesar za bezbjednost - Pero Pavićević, zdarvstvena zaštita - mr Borislav Lalević i dr Marija Popović, organizaciona pitanja – mr Miodrag Banović, prevoz sportista – Agencija „Parus“, ekonom – Barija Bišević. Posebno ističemo prijatelje i familije djece članova Kluba, koji pružaju nesebičnu pomoć klubu.

 
Takođe, otvorena su vrata svima koji hoće i mogu da se angažuju u rad kluba u svim oblicima saradnje: pomoć, donacija, sponzorstvo, upravljanje, vlasništvo... i druge mogućnosti, samo da se klub ne ugasi, da se djeca ne prepuste ulici i porocima savremene civilizacije koji ih vrebaju svakodnevno.