Fudbal

Barska fudbalska svetkovina u srijedu 13. decembra

| 03:12:2017 | 13:02:05


“Zlatna plaketa – zaslužni fudbalski radnik opštine Bar” za 2017. godinu

Višečlana komisija Upravnog odbora Fudbalskog saveza Opštine Bar, kojom
je predsjedavao najstariji član Milo Vukčević, izabrala je dobitnike nagrade
“Zlatna plaketa – zaslužni fudbalski radnik opštine Bar” u 2017. godini.

Nagrada “Zlatna plaketa – zaslužni fudbalski radnik opštine Bar” ustanovljena je 2010. godine. Od tada, dodjeljuje se svake godine zaslužnim fudbalskim radnicima koji su dali doprinos razvoju fudbalskog sporta u Baru.

“Zlatna plaketa – zaslužni fudbalski radnik opštine Bar” u 2017. godini, dodijeliće se na svečanoj akademiji Fudbalskog saveza Opštine Bar, koja će se održati u sali SO Bar u srijedu 13. decembra 2017. godine sa početkom u 14 sati.

Sala SO Bar, 13.12.2017.godine
Dobitnici Nagrade:
1.       Šemsudin – Dino Šehović,
2.       Predrag Vučković,
3.       Milorad Dobrković,
4.       Dževdet Begzić,
5.       Jagoš Radović,
6.       Predrag Ratković,
7.       Marko Dabović,
8.       Aleksandar Petranović,
9.       Ivan Kecojević,
10.     Branko Dabanović,
11.     Drago Perišić,
12.     Mićo Prašćević,
13.     Slobodan S. Petrović,
14.     Špiro Martinić,
15.     Ilija Pepđonović,
16.     Lazar Macanović,
17.     Rade Popović – Pupavac,
18.     Danilo - Daško Knežević
Dobitnici Nagrade, posthumno:
1.       Vojo Dabanović,
2.       Jovo Đuranović,
3.       Mićo Živković,
4.       Grga Vujinović,
5.       Gojko Čelebić,
6.       Ljubomir – Rajo Rajković,
7.       Želimir Bokan,
8.       Rade Božović,
Dobitnici Nagrade za doprinos razvoju fudbalskog sporta u Baru:
1.       Sportski radnik: Radomir Novaković - Cakan,
2.       Sportski radnik: Ljubomir Vukoslavčević,
3.       Fudbalski sudija: Srđan Korać,
4.       Sportski ljekar: Dr Miodrag Bulatović,
5.       Sportski ljekar: Dr Miroslav Stanišljević,
6.       Sportski novinar: Nemanja Janković,
 
Iz evidencije Fondacije „INFO sport CG“ – Bar, koju vodi mr Miodrag Banović, donosimo dobitnike Nagrade iz prethodnih šeset godina, od 2010. do 2016.godine.
 
Sala SO Bar, 23.12.2010.godine
Dobitnici Nagrade u 2010. godini:
1. Šoš Petar – Peko,
2. Radović Anto,
3. Mijović Danilo,
4. Perović Petar – Ruca,
5. Ratković Stanko,
6. Cvetinović Aleksandar,
7. Mijović Nikola,
8. Marović Đuro,
9. SO Bar
Dobitnici Nagrade u 2010. godini, posthumno:
1.       Perović R. Andrija,
2.       Nikezić Jovan,
3.       Prelević Dragomir – Drago,
4.       Jovićević Savo,
5.       Čobić Zejnel,
6.       Delibašić Danilo – Dano,
7.       Kopitović Pavle,
8.       Bokan Radovan – Lale,
9.       Mašanović Slobodan – Miki,
10.     Aleksić Tomo,
11.     Prelević Vasko,
12.     Vukčević Nikola – Čiča,
13.     Kaluđerović Božidar – Božo,
14.     Milošević Božidar – Boško, za novinarsko izvještavanje o fudbalu.
 
Sala SO Bar, 15.12.2011.godine
Dobitnici Nagrade u 2011. godini:
1. Bujić Branko,
2. Čejović Spasoje – Čejo,
3. Karanikić Zefa,
4. Mijović Dragoslav – Čkiljo,
5. Milošević Vasilije.
6. Perović Draško,
7. Vukčević Milo,
8. mr Živković Ivo,
Dobitnici Nagrade u 2011. godini, posthumno:
1. Adžić Pero,
2. Barnaba Leonardo,
3. Krcalović Bato,
4. Krasnić Viktor.
5. Martinić Sreto,
6. Mićković Danilo,
7. Nikezić Savo,
8. Peročević Oso,
9. Trceta Toni,
10. Vučković Novica,
11. Popović Momčilo, za novinarsko izvještavanje o fudbalu.
Institucija: „KEKA“ Bar, sponzoru fudbalskog sporta u Baru.

Sala SO Bar, 12.12.2012.godine
Dobitnici Nagrade u 2012. godini:
1. Vukajlo – Vučko Slavković,
2. Petko Begović,
3. Velizar Merdović,
4. Vojo Radonjić,
5. Dragan Nikezić,
6. Milo Đokvučić,
7. Radovan Bujić,
8. Predrag Đurišić
9. Jakup Čobić,
10. Milan Vujović, za novinarsko izvještavanje o fudbalu.
Dobitnici Nagrade u 2012. godini, posthumno:
1. Anto Vicković,
2. Pavle Jovićević,
3. Stanislav – Taro Martinović,
4. Hasan Šestan,
5. Milivoje Dabanović,
6. Drago Milić,
7. Rajko Nikezić,
8. Jovan Nikočević,
9. Meto Divanović.
Institucije:
1. AD „LUKA BAR“, sponzoru fudbalskog sporta u Baru,
2. JAVNOM SERVISU „RADIO – BAR“, medijskom sponzoru fudbalskog sporta u Baru,
3. JP „SPORTSKO-REKREATIVNI CENTAR“ – BAR“, za doprinos razvoju fudbalskog sporta u Baru.
 
Sala SO Bar, 10.12.2013.godine
Dobitnici Nagrade u 2013. godini:
1. Sveto Stanišić,
2. Dragan Stojanović,
3. Milo Petranović,
4. Nikola Stanišić,
5. Svetozar Vujović,
6. Aleksandar Milić,
7. Martin Dragišić,
8. Tomica Milanović,
9. Stevo Truš,
10. Miodrag Petrović, fudbalski sudija.
 
Dobitnici Nagrade u 2013. godini, posthumno:
1. Danilo Marvučić,
2. Dušan Vujović,
3. Andrija Ratković,
4. Budo Vukčević,
5. Kika Ivanović,
6. Uroš Zenović,
7. Žarko Martinić,
8. Slavko Popović,
9. Marko Drecun,
10. Slobodan Popović, za novinarsko izvještavanje o fudbalu.
Institucije:
1. GMG, sponzoru fudbalskog sporta u Baru,
2. CAKAN SPORT, sponzoru fudbalskog sporta u Baru.

 
Sala SO Bar, 10.12.2014.godine
Dobitnici Nagrade u 2014. godini:
1. Zoran Ćalović,
2. Aleksa Novaković,
3. Dragan Ljujić,
4. Petar Nikezić,
5. Dragoje Leković,
6. Nikola N. Nikezić,
7. Mladen Vukićević,
8. Željko Kaluđerović,
9. Slobodan Marović,
Dobitnici Nagrade u 2014. godini, posthumno:
1. Mirko Pelević,
2. Marko Dabanović,
3. Karlo Zapušek,
4. Milija Delibašić,
5. Stevo Glendža,
6. Anto Iličković,
7. Milo Mašanović
8. Andrija Stevović
Sportski novinar, posthumno: Svetozar Jovetić
Institucija: „Beni komerc“ – Omer Vuković
 
Sala SO Bar, 10.12.2015.godine
Dobitnici Nagrade u 2015. godini:
1.       Petranović Predrag,
2.       Božović Momir,
3.       Lalević Borislav,
4.       Ćalasan Milan,
5.       Vujošević Milorad,
6.       Novaković Mitar,
7.       Karađuzović Dino,
8.       Bišević Skender,
9.       Đinđinović Slobodan,
10.     Vučković Nenad
Dobitnici nagrade u 2015. godini, posthumno:
1.       Raičević Miodrag,
2.       Vukić Branko,
3.       Alković Mahmud,
4.       Stajović Vladan,
5.       Bogdanović Nikola,
6.       Senić Srđan
7.       Božović Dragan
Fudbalski sudija: Đukić Branko
Sportski novinar, posthumno: Božidar Pavlović
Institucije: “Atlantšped” D.o.o. i Foto studio Petović
 
Sala SO Bar, 14.12.2016.godine
Dobitnici Nagrade u 2016. godini:
1.       Željko Lekić,
2.       Janko Novaković,
3.       Boro Raičević,
4.       Veselin Bokan,
5.       Dragan Kostić,
6.       Slobodan M. Petrović,
7.       Pero Dragišić,
8.       Ivica Buntić,
9.       Zoran Ljutica,
10.     Dževad Rastoder,
11.     Krsto – Kinjo Dabanović,
12.     Vukašin Pekić,
13.     Ismail Mijo Bubić,
14.     Boro Andrijašević,
15.     Slavko Vukčević,
Dobitnici Nagrade u 2016, posthumno:
1.       Rade – Puco Perović,
2.       Goran Milić,
3.       Nikola Janković,
4.       Cvetko Vučeraković,
5.       Rajko Magovčević,
Dobitnici Nagrade, za doprinos stvaranju uslova za razvoj fudbalskog sporta u Baru:
1.       Sportski radnik: Jusuf Kalamperović,
2.       Sportski radnik:  i mr Miodrag Banović,prof.
3.       Fudbalski sudija: Danijel Dević, međunarodni fudbalski sudija,
4.       Sportski ljekar: Dr Marija Aleksić, spec. pedijatrije,
5.       Sportski novinar: Ilija Kovačević,
6.       Fotografi: Boško Mijović i Anto Baković,
7.       Institucije: Staklorezačka radnja “Perković”,
8.       Ekonom: Liman Beharović,
9.       Vozač: Pero Stanković
Sekretar,                                                      Predsjednik,,
mr Miodrag Banović, prof.                           Vasilije Milošević, prof.