Košarka

KSCG podržava FIBA Ligu šampiona

by Mina / Dan.co.me | 17:03:2016 | 21:17:27

 
Košarkaški savez Crne Gore podržaće Ligu šampiona i sva ostala takmičenja koja bude organizovala Svjetska košarkaška asocijacja, navodi se u pismu predsjednika crnogorske asocijacije Mila Đukanovića generalnom sekretaru FIBA, Patriku Baumanu.

Navodi se da će Košarkaški savez savjetovati klubovima iz Crne Gore da igraju u FIBA takmičenjima.

"Prirodno, očekujemo, na osnovu zaključaka sastanka održanog 7. marta u Ženevi, da isključivi kriterijum za formiranje Lige šampiona za narednu sezonu bude tabela ABA lige iz ove sezone", piše u pismu Đukanovića upućenom čelnicima FIBA.

Isto pismo Fiba je dobila iz hrvatskog, bosanskog i makedonskog saveza, a čeka se odluka saveza Srbije i Slovenije.

Kako će odluke Saveza uticati na budućnost ABA lige, trebalo da bude poznato u nedjelju, kada je zakazana skupština regionalnog takmičenja.  
 
Skupština ABA lige biće održana u nedjelju u Zagrebu

Po­što su re­gi­o­nal­ni Sa­ve­zi tra­ži­li od pred­sjed­ni­ka ABA li­ge, Dra­ga­na Bo­ka­na, da se čel­ni­ci re­gi­o­nal­nog tak­mi­če­nja što pri­je iz­ja­sne o po­nu­di FI­BA, on je za ne­dje­lju za­ka­zao Skup­šti­nu u Za­gre­bu.

- Sve što smo mo­gli da ura­di­mo je da po­mje­ri­mo već za­ka­za­nu Skup­šti­nu, ko­ja će umje­sto 22. mar­ta bi­ti odr­ža­na 20. mar­ta u ne­dje­lju (13 ča­so­va), u za­gre­bač­kom ho­te­lu Pa­no­ra­ma, re­kao je Bo­kan.

Da li se zna ko­jem će se „car­stvu” pri­klo­ni­ti klu­bo­vi ABA li­ge? Ho­će li pri­hva­ti­ti po­nu­du Evro­li­ge ili FI­BA? 

- Još ni­šta ni­je od­lu­če­no i ne mo­gu da spe­ku­li­šem šta će se ri­je­ši­ti u Za­gre­bu. Svi klu­bo­vi su upo­zna­ti šta je te­ma Skup­šti­ne i mo­ra­ju da od­lu­če u ko­jem prav­cu će ići. Sva­ko ima od­go­vor­nost. Je­di­no što je si­gur­no da se na ovoj Skup­šti­ni mo­ra­ju opre­di­je­li­ti,  izjavio je Bo­kan za dnevne novine Dan..