Košarka

Juniori KK Mornar slavili u Rožajama

izvor; DAN | 14:12:2017 | 10:56:37


Ibar – Mor­nar 62:68 (13:16, 18:21, 18:17, 13:14)

Rožaje, SD„Ban­džo­vo br­do”. Gle­da­la­ca: 50.
Su­di­je: Ra­i­če­vić, Gu­šmi­ro­vić (Bi­je­lo Po­lje) i Šće­kić (Be­ra­ne).

Ibar: Zej­ne­la­gić 4, K. Lu­bo­der 1, Bra­lić 5, Alo­me­ro­vić, A. Fe­ta­ho­vić, N. Lu­bo­der, Kar­do­vić, Da­be­tić 28, Ve­sko­vić 4, Ci­ko­tić, R. Fe­ta­ho­vić 20.

Mornar: Ra­jo­vić 20, Ži­va­no­vić 5, Šu­šter 13, Ka­ra­ma­na­ga 6, Pe­trić, To­ma­še­vić 3, Mar­lju­kić 6, Mi­lo­še­vić 3, Ce­no­vić 12, Po­po­vić.

Mno­go te­že ne­go što se oče­ki­va­lo ju­ni­o­ri Mor­na­ra su do­šli do po­bje­de na go­sto­va­nju u Ro­ža­ja­ma u okviru 11. kola juniorske U19 lige Crne Gore.

Naj­za­slu­žni­ji za po­bje­du eki­pe tre­ne­ra Alek­san­dra Mi­tro­vi­ća bi­li su Ra­jo­vić, Šu­šter i Ce­no­vić, dok su kod do­ma­ći­na od­lič­ne par­ti­je pru­ži­li Vuk­san Da­be­tić i ka­pi­ten Fe­ta­ho­vić.