Rukomet

Skupština RSCG: Lovćen osporio legitimitet lige

izvor ; MINA | 07:04:2017 | 21:57:59


Predsjednik Radne grupe za konsolidaciju rukometnog kluba Lovćen, Vido Đakonović, zatražio je od Skupštine Rukometnog saveza mišljenje da li je prvenstvo regularno, navodeći da se u Prvoj ligi takmiči novoosnovani klub.

On je na sjednici saopštio da se u Prvoj ligi takmiče klubovi koji za to nemaju pravo.

Đakonović je citirajući Pravilnik o registraciji kazao da klub koji je nastao nakon gašenja drugog mora takmičenje početi iz najnižeg ranga.

Predsjednik Budvanske rivijere Budva, kluba koji je nastao nakon gašenja Budvanske rivijere, potvrdio je navode Đakonovića, navodeći da je to uradio u interesu 115 rukometaša koji treniraju u tom klubu, a ne zbog dugova.

Na Skupštini je dogovoreno da predstavnici Lovćena dostave dokumentaciju takmičarskim organima i direktoru lige, nakon čega će Savez odgovor i odluku dostaviti u zakonskom roku.

Skupština Rukometnog saveza na višesatnoj sjednici usvojila je Strategiju razvoja rukometa od 2016. do 2024. godine.

Saopšteno je da je to dokument koji daje strateške smjernice i plan djelovanja na razvoj rukometnog sporta u Crnoj Gori, za period od 2016. do 2024. godine, u cilju prosperitetnog razvoja rukometa, rukometnih aktivnosti i rukometne infrastrukture u Crnoj Gori. 

Strategijom se predviđa kontinualni razvoj crnogorskog rukometa, naročito u planiranju, izgradnji i održavanju sportskih objekata, obezbjeđivanju kadrovskog potencijala za realizaciju stručnih i organizacionih programa i obezbjeđivanju finansijske podrške. 

Saopšteno da je Strategija bila na javnoj raspravi i da je dobila pozitivni mišljenje.

Delegati su jednoglasno odlučili da se klubovima dostavi predlog novog sistema takmičenja za sezonu 2018/19 na razmatranje, nakon čega bi mišljenje trebalo da dostave do avgusta i nove Skupštine.

Skupština je usvojila Izvještaj o radu Upravnog odbora između dvije Skupštine, ali nije glasala o Završnom računu i Izvještaju Nadzornog odbora o finansijskom poslovanju Rukometnog saveza za 2016. godinu.

Dogovoreno je, nakon rasprave i brojnih primjedbi, da se na narednoj Skupštini bude prisutan predstavnik knjigovostvene agencije, koji će delegatima obrazložili pojedine stavke.

Izvještaj prethodno usvojio Upravni i Nadzorni odbor. Skupština je upoznata sa specifikacijom programskih aktivnosti za 2017. godinu, čiji troškovi iznose 1,4 miliona EUR.

Za predsjednika Nadzornog odbora imenovan predstavnik tivatskog Partizana, Marko Matijević.