Odbojka

Skupština Odbojkaškog saveza Crne Gore

| 06:09:2016 | 08:09:46


Danas će biti održana redovna Skupština Odbojkaškog saveza Crne Gore.

Skupština će se održati u prostorijama KIC Budo Tomović sa početkom u 12 časova.
 
 DNEVNI RED:

*  Izbor radnih tijela Skupštine
– predsjedavajućeg Skupštine (po odredbama Statuta Predsjednik OSCG)
– verifikacione komisije
– zapisničara
– jednog ovjerivača zapisnika
 
1. Usvajanje zapisnika sa Redovne Skupštine OSCG održane 01.10.2015. godine.
2. Izvještaj o radu OSCG za period oktobar 2015. – septembar 2016.godine
 
Finansijski izvještaj
 
3. Usvajanje programskih načela rada za 2017.godinu.
4. Utvrđivanje Propozicija takmičenja u 2016/2017. – oj takmičarskoj godini (sistem takmičenja)
5. Imenovanje Predsjednika OSCG
6. Razno