Odbojka

Sonja Simonovska član Skupštine Udruženja sudija

| 03:10:2016 | 18:56:36


Održan seminar Udruženja odbojkaških sudija Crne Gore
 
Redovni seminar odbojkaških sudija za takmičarsku sezonu 2016/2017 održan je u nedjelju u Podgorici.

Na početku je učesnike seminara pozdravio generalni sekretar OSCG Ivan Bošković, tokom radnog dijela seminara, predstavljen je Izvještaj o radu UOSCG za prethodnu sezonu, kao i sistem i propozicije takmičenja za narednu sezonu, usvojeni u septembru na Redovnoj Skupštini Odbojkaškog saveza.

Za novog člana Skupštine Udruženja sudija, izabrana je naša sugrađanka Sonja Simonovska, međunarodni sudija.


Nakon seminara i testiranja sudija, održana ie i Skupština UOSCG, na kojoj je za predsjednicu Udruženja izabrana Dragana Vučinić, koja je od februara tekuće godine obavljala funkciju v.d. predsjednika.

Na kraju, usvojena je lista odbojkaških sudija Crne Gore koji će ovu funkciju aktivno obavljati na prvenstvenim utakmicama u narednoj sezoni, koja startuje u drugoj polovini oktobra.